Meting & Analyse

Meting & Analyse

Om een zo goed en nauwkeurig beeld te krijgen wat de benodigdheden zijn voor de aanleg van WiFi worden er 2 soorten metingen verricht;

1. Met behulp van een spectrum analyse wordt duidelijk wat er in de lucht aanwezig is. De spectrum analyser richt zich op de frequentiebanden die specifiek gebruikt worden voor WiFi netwerken.

Tijdens een spectrum analyse wordt er onderzocht welke radiosignalen zich bevinden in een bepaalde frequentieband. Met behulp van een spectrum analyser (met Metageek Chanalyzer Pro hard- en software) wordt geluisterd op frequenties naar de aanwezigheid van radiosignalen. We zorgen hier voor een optimale verhouding tussen snelheid en nauwkeurigheid.

De aanwezige radiosignalen kunnen van allerlei origine zijn. Het kan gaan om gewenste signalen van WiFi of Bluetoothzenders, of ongewenste stoorzenders zoals slecht geaarde motoren, microgolfovens, radar & alarm installaties. Maar ook wanneer er diverse WiFi kanalen zichtbaar zijn binnen het spectrum zal worden gekeken naar het minst gebruikte kanaal en soort signaal, bijvoorbeeld 2,4 Ghz of 5 Ghz.

2. Plaatsbepaling van de access point. Deze bepaling wordt gedaan op basis van de sterkte van het Wifi-signaal per ruimte of verdieping. Tevens zal er gekeken worden naar de huidige infrastructuur, denk hierbij aan bijvoorbeeld een serverruimte en eventuele aansluitingen. De access points worden vervolgens in een overzicht geplaatst wat bij de installatie gebruikt kan worden.